• <track id="h1a3a"><div id="h1a3a"></div></track>
   <track id="h1a3a"></track>
   <tbody id="h1a3a"></tbody>
   <menuitem id="h1a3a"><dfn id="h1a3a"><menu id="h1a3a"></menu></dfn></menuitem>

    <track id="h1a3a"><div id="h1a3a"><td id="h1a3a"></td></div></track>
   1. <tbody id="h1a3a"></tbody>

   2. <tbody id="h1a3a"></tbody>
   3. <track id="h1a3a"></track>

    MasterFy Translations Ltd.

    info@MasterFy.com
    Firman?n tan?t?m?

    Yuyi ?anghay tercüme firmas?, ?anghay sanayi ve ticaret odas? taraf?ndan onaylanm?? ve kay?tl? olan büyük bir profesyonel tercüme firmas?d?r. Global mü?terilerine ?oklu dil ??zümleri sunmaktad?r. ?in Halk Cumhuriyeti ?evirmenler Derne?inin üyesidir. Yuyi Shanghai tercüme firmas? personel ekibi, üst düzey g?rev yapm?? olan y?neticiler, uzman tercümanlar ve deneyimli IT edit?rleri ve teknik personellerden olu?ur. Firmam?z?n Pratik ?eviri ve büyük proje y?netimi konular?nda zengin bir tecrübesi vard?r. ?eviri ve hizmet kaliteleri mü?teriler taraf?ndan be?enilmi? ve k?sa zamanda tan?nm??t?r. Yuyi tercüme uluslar aras? bir marka olarak büyük bir ün kazanm??t?r.

    Firmam?z taraf?ndan sunulan hizmetleri a?a??dad?r Her dilin yaz?l? ?evirisi, bilgisayar yaz?l?mlar?n?n ?zgün dille yaz?lmas?, WEB sitesinin lokalizasyonu, Ses kay?tlar? veya videolar?n ?zgünle?tirilmesi, i?-ticaret tercüman rehberli?i, Konferans Sistemi tercüme, Simultane Tercüme, Multimedya ?eviri, Masaüstü yay?nc?l?k (DTP), Yaz?l?m test, ?eviri e?itimi, ?nsan gücü d?? kaynak kullan?m? (outsource), , Simultane ekipman kiralama, ?eviri belgelendirme ve di?er profesyonel hizmetler.

    Elamanlar?m?z?n her biri, uzman tercümanlar ve proje y?neticileri taraf?ndan de?erlendirilmi? bizzat testlerden ge?mi? ve meslek e?itimden sonra se?ilmi?tir. Bizim istihdam prensiplerimiz her ?eyden ?nce kalitedir. Firmam?z?n personelinin yüzde 80’i yüksek lisans ve en az alt? y?l ?eviri tecrübesi olan, ayn? zamanda ilgi alanlar?nda uzaman olan ki?ilerdir. ?eviri ekibimizin hepsi dil ve yazma becerileri yüksek olan ?evirmendir .Bizim hi?bir zaman de?i?meyecek i? hedefimiz, Dürüstlük, Dikkat, Kalite Objektif olmakt?r.

    Firmam?z?n ?e?itli El?ilikler ve Devlet daireleri taraf?ndan kabul edilen " resmi yetkili ?eviri mühürü " vard?r ( Yeminli Tercüme ). Hizmetimiz, ?ince’den yabanc? dillere ?eviri, yabanc? dillerden ?ince’ye ?eviri ve yabanc? dilden yabanc? dile ?eviri d???nda, Korece ?eviri, ?ngilizce ?eviri, Japonca ?eviri, Almanca ?eviri, Frans?zca ?eviri, Rus?a ?eviri, ?spanyolca ?eviri, Portekizce ?eviri, ?talyanca ?eviri, Arap?a ?eviri, Hollandaca ?eviri, Türk?e, Tayca ?eviri, Malayca ?eviri de dahil olmak üzere Endonezya ?eviri, Fars?a ?eviri, Vietnamca ?eviri, Yunanca ?eviri, Hint?e ?eviri, ?branice ?eviri gibi 100'den fazla dilde en üst seviye ?eviri hizmetlerini sunuyoruz.

    ?imdiye kadar, 10.000 'den fazla ??letmeler, Kurumlar ve Bireyler i?in profesyonel ?eviri hizmetleri sa?lad?k ve bir?ok yüksek teknoloji ?irketleri ve yaz?l?m geli?tirme ?irketleri ile uzun vadeli dost?a i?birli?ine dayal? ili?kileri kurduk. Mü?terilerimiz Microsoft, IBM, Siemens, VOLVO, GM, Panasonic, Samsung, Sony, ?in Bankas?, Lenovo, ?in Tüccarlar Bankas?, Huawei, BYD, UF Yaz?l?m, China Telecom, China Mobile i?erir. Mü?teri memnuniyeti bizim i?in itici gü?tür. Mü?terilerimize yüksek kalite ve verimli hizmeti sunmak, bizim hedefimizdir. Bireysel mü?teriler olsa , Fortune 500 listesinde olan dev firmalar da olsa, bizden e?it muamele g?rülür. Yüksek standartlar ve s?k? gereksinimleri ile size ?eviri hizmetleri sunuyoruz.

    ?leti?im

    Telefon: +86-21-63802116

    Yuyi ?anghay tercüme firmas? ileti?im bilgileri a?a??dad?r
    Adres: Hengfeng Cad. No 130 Yitianxia ??han? kat 16 C Blok No 02. ?anghay-?in(posta kodu:200070)
    Telefon: +86-21-63802116   E-posta: info@MasterFy.com   Web sitesi: http://www.devillord.net

    Mü?teri Listesi

    ?evrilen diller

    • Basitle?tirilmi? ?ince
    • Geleneksel ?ince
    • ?ngilizce
    • Japonca
    • Korece
    • Almanca
    • Frans?zca
    • Rus?a
    • ?spanyolca
    • Portekizce
    • ?talyanca
    • Arap?a Hollandaca
    • Türk?e
    • Tayca
    • Malay dili
    • Endonezya dili
    • Fars?a
    • Vietnamca
    • Yunanca
    • Hint?e
    • Urduca
    • ?sve??e
    • Danca
    • Leh?e
    • ?ek?e
    • Filipin dili
    • Bengalce
    • ?branice
    • Tibet dili
    • Birmanya
    • Mo?olca
    • Macarca
    • Cavaca
    • ?rlandaca
    • Makedonca
    • S?rp?a
    • Bulgarca
    • Nepal dili
    • Lao dili
    • Fince
    • Uygurca
    • Litvanca
    • H?rvat?a
    • Estonca
    • Ukrayna dili
    • Norve??e
    • Latince
    • ?ingene
    • Ermeni
    • Romence
    • Khmerce
    • K?rg?zca
    • Ke?mir dili
    • Tacik?e
    • Gürcüce
    • Letonca
    • Tamilce
    • Hausa dili
    • Slovak?a
    • Slovence
    • Sinhala dili
    • Pe?tuca
    • Swahili dili
    • Kürt?e
    • Flamanca
    • Arnavut?a
    daha fazla >

    Konular ve Sekt?rler

    • ?hale ?artnameleri (Teknik ve idari)
    • s?zle?me
    • in?aat bro?ür
    • mühendislik
    • web sitesi
    • makine sekt?rü
    • elektronik
    • in?aat/mimal?k ve i? mimari
    • Belgeler
    • Reklam
    • Kimyasal
    • ?la?
    • Finans/Ekonomi
    • ?leti?im
    • Yaz?l?m
    • Otomotiv
    • Finans
    • Hukuk
    • Elektronik
    • Patent
    • Petrol
    • ?elik sekt?rü
    • Metalurji
    • Enerji
    • ?evre
    • Biyolojik
    • Havac?l?k
    • G?da
    • Giyim
    • Tekstil
    • Bask? ve Boyama
    • Tar?m
    • Sulama
    • Ekonomi
    • Menkul k?ymetler
    • Sigorta
    • Bili?im(IT)
    • Kültür
    • E?itim
    • Sanat
    • Turizm
    • Ticaret
    • Ula?t?rma
    • Lojistik
    • Sosyal Bilimler
    • Habercilik
    • Tarih belgeleri
    • Kozmetik
    • ?leti?im
    • T?p
    • Spor
    • Elektrik
    • Matbac?l?k
    • Ka??t Sanayi
    • D?? Ticaret
    • Jeoloji
    • Gemicilik
    • Petrokimya
    • Kal?p Sanai
    • Metal
    • Ekipmanlar
    • Boya
    • Bay?nd?rl?k
    • ??renci Vizesi
    • Fuar hizmetleri
    • Multimedya
    • Metin kay?d?
    • Masaüstü Yay?nc?l?k (DTP)
    • ?zgünle?tirme hizmetleri
    • Simultane ?eviri
    daha fazla >
    国产精品一区二区久久国产|91超碰碰碰碰久久久久久综合|日韩精品无码综合一区二区|98在线视频噜噜噜国产

   4. <track id="h1a3a"><div id="h1a3a"></div></track>
     <track id="h1a3a"></track>
     <tbody id="h1a3a"></tbody>
     <menuitem id="h1a3a"><dfn id="h1a3a"><menu id="h1a3a"></menu></dfn></menuitem>

      <track id="h1a3a"><div id="h1a3a"><td id="h1a3a"></td></div></track>
     1. <tbody id="h1a3a"></tbody>

     2. <tbody id="h1a3a"></tbody>
     3. <track id="h1a3a"></track>